Zvukové izolační materiály

 


Hluk a snižování hluku

Hluk, tj. takový zvuk, který jak subjektivně, tak objektivně nepříznivě ovlivňuje pohodu člověka, je v rozvinuté industriální společnosti faktorem, který stále častěji zasahuje do života každého jednotlivce i celé společnosti. Nadměrný hluk je řazen mezi základní faktory „znečištění životního prostředí“, jako je znečištění ovzduší a povrchových vod.

Snižování hluku je soubor opatření, které omezují šíření hluku v prostředí a tím jeho škodlivé působení na člověka. Významnou úlohu ve snižování hluku mají materiály, které jsou schopny různými fyzikálními metodami šíření hluku omezit.

Firma Vestin – izolační materiály s.r.o. se specializuje na zvukově-izolační materiály, které jsou používány pro snižování hluku přímo na výrobních, dopravních a jiných zařízeních emitujících nadměrný hluk, ale i v následných opatřeních, tj.např. při snižování šíření hluku v budovách, venkovních prostorech atp.